Var sitter hälsan

Healthmind

Hälsan sitter ofta i huvudet. Lite förenklat behöver man kunskap och vilja för att hålla en god hälsa.

Genom digitala lösningar kombinerat med personliga möten på distans arbetar Healthmind aktivt för att ge människor kunskap och motivation att förändra sina levnadsvaror så att hälsan förbättras.

Interaktiv app
Stöd till förändring

I vår app genomförs motiverande program på distans. Korta inspirerande informationspass varvas med interaktion i appen.

 

Interaktion och uppföljning
Push-notiser och gamification

Genom programmet skickas push notiser när det finns något nytt och också påminnelser om man missat något avsnitt i programmet. I programmet får deltagarna dela med sig av sina framsteg och uppmuntras att fortsätta genom gamification.

Personlig coach
Regelbunda telefonsamtal för att stötta framsteg

För att öka engagemanget och ge deltagarna stöd att fullfölja programmet bokas regelbundna telefonsamtal med personlig coach direkt genom appen.

Content

Interaktiva program i appen

I appen finns motiverande program framtaget av beteendevetare, dietister, läkare och personliga tränare. Programmet pågår under flera månader och genomförs på distans genom vår app och våra personliga coacher.

Interaktion

Närvarande och stöttande

  • Påminnelser

    Påminnelser om man missat något avsnitt i programmet.

  • Push-notiser

    Push-notiser när det finns något nytt att ta del av i programmet.

  • Interaktion

    I appen finns fråge-quiz som återkopplar innehållet och roliga tävlingar som uppmuntrar till framsteg.

Boka tid

Personlig coach

När det är dags för personlig kontakt bokar man en tid som passar direkt genom appen. Under programmets gång pratar man med flera olika experter inom olika områden, t.ex. dietister och personliga tränare.

VÅRA LÖSNINGAR

Vi förbättrar hälsan för människor genom att aktivt arbeta med att förändra levnadsvanorna.

Digitalt
Effektiva e-hälso lösningar

Vi arbetar med effektiva, skalbara och lättillgängliga digitala e-hälso lösningar.

Personligt
Stöd att fullfölja program

För att skapa kontinuitet och uthållighet arbetar vi med personliga möten på distans, vanligtvis över telefon eller video,

Wellness management
Generell hälsoförbättring

Våra wellness management-program fokuserar på kost, motion och välbefinnande för att förbättra det generella hälsotillståndet.

Disease management
Program för kroniska tillstånd

Våra disease management-program omfattar diagnoser för kroniska tillstånd som t.ex. fetma, psykisk ohälsa, ryggbesvär och hjärtkärlsjukdomar.

Kontakt

Kontakta oss

Telefon: +46406436040

Vårt kontor

Healthmind är baserat vid forskningsparken Medeon Science Park i Malmö med fokus kunskapsintensiva företag inom life science.

 

Medeon Science Park, 205 12 Malmö

*

*

Reload Captcha

Kalender

Healthmind lyder under Socialstyrelsens patientsäkerhetslag (2010:659).

© Healthmind AB

Healthmind AB Medeon Science Park 205 12 Malmö Sweden