';
Vi arbetar för att förbättra hälsan för människor som har eller riskerar få kroniska sjukdomar genom att aktivt arbeta med att förändra deras levnadsvanor så att kostnaden för sjukvård, ersättningar och arbetsoförmåga minskar.

Healthmind är ett kunskapsföretag inom aktiv hälsostyrning. Vi arbetar med lösningar inom wellness-, disease-, och case management för att förhindra och bromsa utvecklingen av kroniska tillstånd så att människors hälsa förbättras och vårdkonsumtionen minskar.

Lösning

Healthminds lösningar inom aktiv hälsostyrning, wellness management, disease management och case management syftar till att minska ohälsan så att vårdkonsumtionen minskar.

Prediktiv modellering

Prediktiv modellering syftar till att identifiera urvalskritertier och kandidater med framtida vårdtyngd.

Program

Programmen omfattar wellness management för ohälsosamma levnadsvanor samt disease management och case management för diagnoser för kroniska tillstånd som t.ex. fetma, psykisk ohälsa, ryggbesvär och hjärtkärlsjukdomar.

Process

De centrala elementen i processen omfattar fyra element:
• Distansbaserad coaching via telefon eller video
• Utbildingsmaterial
• Återkoppling
• Fjärrdatainsamling

Processen drivs av Healthminds systemlösning.

Q-rating

Healthminds kvalitetsstyrningsmodell Q-rating bedömer inte bara vårdgivares kliniska kvalitet för specifika diagnoser, utan också patientupplevd kvalitet. Genom en oberoende revision uppmuntras därför vårdgivare att arbeta med kvalitetsförbättringar som är viktiga för patienterna.

Resultat

Effekten av Healthminds lösningar är att färre människor utvecklar kroniska tillstånd, vilket sparar kostnader genom att vårdbehovet reduceras eller elimineras. Dessutom blir fler människor som har kroniska sjukdomar friskare i snabbare takt, vilket också sparar kostnader genom att deltagarna i programmen får en bättre hälsa och behöver mindre eller ingen vård alls.

Prospektiva, kontrollerade och randomiserade studier har visat att antalet vårddagar på sjukhus minskar markant för gruppen, som kompletterar den konventionella behandlingen med aktiv hälsostyrningsprogram för förändring av levnadsvanor, vilket gör att både sjukhuskostnader och totalkostnaden reduceras markant.

Healthminds lösningar kan påvisa dokumenterade medicinska- och ekonomiska resultat samt förbättrad livskvalitet för deltagarna.

700 miljoner
Fetma
WHO bedömer att cirka 2,3 miljarder vuxna är överviktiga och mer än 700 miljoner är feta år 2015. WHO klassar fetma som världens snabbast växande hälsorisk och en av de största utmaningarna för folkhälsan i detta århundrade. Livsstilsfaktorer spelar en avgörande roll för utvecklingen av fetma, och de viktigaste orsakerna är brist på motion och en ohälsosam kost. De direkta kostnaderna för fetma i Sverige uppgår till 3 miljarder kronor per år, och då tillkommer indirekta kostnader samt kostnader för sekundära och påföljande sjukdomar (diabetes, hjärtinfarkt, stroke, sjukdomar i muskler och leder). I Tyskland uppskattas den totala kostnaden för fetma till ca. 8-20 miljarder euro per år.
5%
Psykisk ohälsa
Ungefär 5% av Sveriges befolkning lider av depression. Undersökningar har visat att minst 25% av alla kvinnor och 15% av alla män någon gång under livet kommer att drabbas av en depression, som kräver behandling. Det är viktigt med förebyggande behandling för att förhindra återfall i depression. Depressioner tillsammans med ryggvärk är de diagnoser som kostar mest i sjukförsäkringssystemet – över 4 miljarder kr 2009. Inom EU uppskattas kostnaden för depression under 2004 till 235 euro per invånare eller 118 miljarder euro i hela EU.
30 miljarder kr
Rygg- och nackbesvär
I Sverige är ryggbesvär en av de vanligaste orsakerna för både kort- och långvarig sjukskrivning och kostar samhället cirka 30 miljarder kronor varje år. Dessutom är rygg- och nackbesvär även en av de vanligaste orsakerna till förtidspension. Förutom arbets- och livsmiljöaspekter är andra vanliga orsaker övervikt och brist på motion i kombination med en stillasittande livsstil.
Skicka din fråga

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kontakt

Vi är ett kunskapsföretag inom health management services som har specialiserat oss på att hjälpa våra kunder att minska kostnaderna för vård, skadeersättningar och sjukfrånvaro genom att förbättra hälsan för människor, som har eller riskerar att få kroniska sjukdomar.

Genom vår oberoende ställning kan vi sätta våra kunders behov i centrum och erbjuda flexibla lösningar.

Healthmind är baserat på forskningsparken Medeon Science Park i Malmö med fokus kunskapsintensiva företag inom life science, i nära anslutning till Skånes universitetssjukhus. Healthmind lyder under Socialstyrelsens patientsäkerhetslag (2010:659).

Adress: Healthmind AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö

Telefon: +46 40 6850298

Email: info@healthmind.se

Vi arbetar för att förbättra hälsan för människor som har eller riskerar få kroniska sjukdomar genom att aktivt arbeta med att förändra deras levnadsvanor så att kostnaden för sjukvård, ersättningar och arbetsoförmåga minskar.

Healthmind är ett kunskapsföretag inom aktiv hälsostyrning. Vi arbetar med lösningar inom wellness-, disease-, och case management för att förhindra och bromsa utvecklingen av kroniska tillstånd så att människors hälsa förbättras och vårdkonsumtionen minskar.

Lösning

Healthminds lösningar inom aktiv hälsostyrning, wellness management, disease management och case management syftar till att minska ohälsan så att vårdkonsumtionen minskar.

Prediktiv modellering

Prediktiv modellering syftar till att identifiera urvalskritertier och kandidater med framtida vårdtyngd.

Program

Programmen omfattar wellness management för ohälsosamma levnadsvanor samt disease management och case management för diagnoser för kroniska tillstånd som t.ex. fetma, psykisk ohälsa, ryggbesvär och hjärtkärlsjukdomar.

Process

De centrala elementen i processen omfattar fyra element:
• Distansbaserad coaching via telefon eller video
• Utbildingsmaterial
• Återkoppling
• Fjärrdatainsamling

Processen drivs av Healthminds systemlösning.

Q-rating

Healthminds kvalitetsstyrningsmodell Q-rating bedömer inte bara vårdgivares kliniska kvalitet för specifika diagnoser, utan också patientupplevd kvalitet. Genom en oberoende revision uppmuntras därför vårdgivare att arbeta med kvalitetsförbättringar som är viktiga för patienterna.

Resultat

Effekten av Healthminds lösningar är att färre människor utvecklar kroniska tillstånd, vilket sparar kostnader genom att vårdbehovet reduceras eller elimineras. Dessutom blir fler människor som har kroniska sjukdomar friskare i snabbare takt, vilket också sparar kostnader genom att deltagarna i programmen får en bättre hälsa och behöver mindre eller ingen vård alls.

Prospektiva, kontrollerade och randomiserade studier har visat att antalet vårddagar på sjukhus minskar markant för gruppen, som kompletterar den konventionella behandlingen med aktiv hälsostyrningsprogram för förändring av levnadsvanor, vilket gör att både sjukhuskostnader och totalkostnaden reduceras markant.

Healthminds lösningar kan påvisa dokumenterade medicinska- och ekonomiska resultat samt förbättrad livskvalitet för deltagarna.

700 miljoner
Fetma
WHO bedömer att cirka 2,3 miljarder vuxna är överviktiga och mer än 700 miljoner är feta år 2015. WHO klassar fetma som världens snabbast växande hälsorisk och en av de största utmaningarna för folkhälsan i detta århundrade. Livsstilsfaktorer spelar en avgörande roll för utvecklingen av fetma, och de viktigaste orsakerna är brist på motion och en ohälsosam kost. De direkta kostnaderna för fetma i Sverige uppgår till 3 miljarder kronor per år, och då tillkommer indirekta kostnader samt kostnader för sekundära och påföljande sjukdomar (diabetes, hjärtinfarkt, stroke, sjukdomar i muskler och leder). I Tyskland uppskattas den totala kostnaden för fetma till ca. 8-20 miljarder euro per år.
5%
Psykisk ohälsa
Ungefär 5% av Sveriges befolkning lider av depression. Undersökningar har visat att minst 25% av alla kvinnor och 15% av alla män någon gång under livet kommer att drabbas av en depression, som kräver behandling. Det är viktigt med förebyggande behandling för att förhindra återfall i depression. Depressioner tillsammans med ryggvärk är de diagnoser som kostar mest i sjukförsäkringssystemet – över 4 miljarder kr 2009. Inom EU uppskattas kostnaden för depression under 2004 till 235 euro per invånare eller 118 miljarder euro i hela EU.
30 miljarder kr
Rygg- och nackbesvär
I Sverige är ryggbesvär en av de vanligaste orsakerna för både kort- och långvarig sjukskrivning och kostar samhället cirka 30 miljarder kronor varje år. Dessutom är rygg- och nackbesvär även en av de vanligaste orsakerna till förtidspension. Förutom arbets- och livsmiljöaspekter är andra vanliga orsaker övervikt och brist på motion i kombination med en stillasittande livsstil.
Skicka din fråga

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kontakt

Vi är ett kunskapsföretag inom health management services som har specialiserat oss på att hjälpa våra kunder att minska kostnaderna för vård, skadeersättningar och sjukfrånvaro genom att förbättra hälsan för människor, som har eller riskerar att få kroniska sjukdomar.

Genom vår oberoende ställning kan vi sätta våra kunders behov i centrum och erbjuda flexibla lösningar.

Healthmind är baserat på forskningsparken Medeon Science Park i Malmö med fokus kunskapsintensiva företag inom life science, i nära anslutning till Skånes universitetssjukhus. Healthmind lyder under Socialstyrelsens patientsäkerhetslag (2010:659).

Adress: Healthmind AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö

Telefon: +46 40 6850298

Email: info@healthmind.se